اهن Philips

1 2 3 4 5 6 7
Philips GC 3320 اهن <br />16.30x32.80x12.90 سانتی متر
Philips GC 3320


16.30x32.80x12.90 سانتی متر
اهن Philips GC 3320
قدرت (وات): 2300
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.64
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 35.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
ارتفاع (سانتی متر): 32.80
عرض (سانتی متر): 12.90
عمق (سانتی متر): 16.30
طول کابل (متر): 3.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 100.00
مجموعه کامل: جام اندازه گیری
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4870 اهن
Philips GC 4870

اهن Philips GC 4870
قدرت (وات): 2600
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.60
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 50.00
مخزن آب (میلی لیتر): 335.00
طول کابل (متر): 2.50
حجم بخار (گرم/دقیقه): 200.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
خاموش شدن خودکار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4420 اهن <br />15.20x30.30x12.00 سانتی متر
Philips GC 4420


15.20x30.30x12.00 سانتی متر
اهن Philips GC 4420
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.55
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
ارتفاع (سانتی متر): 30.30
عرض (سانتی متر): 12.00
عمق (سانتی متر): 15.20
طول کابل (متر): 3.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 100.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
خاموش شدن خودکار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 2965 اهن <br />19.50x29.50x11.60 سانتی متر
Philips GC 2965


19.50x29.50x11.60 سانتی متر
اهن Philips GC 2965
قدرت (وات): 2200
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.20
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 35.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
ارتفاع (سانتی متر): 29.50
عرض (سانتی متر): 11.60
عمق (سانتی متر): 19.50
طول کابل (متر): 2.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 110.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
خاموش شدن خودکار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4415 اهن
Philips GC 4415

اهن Philips GC 4415
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.55
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 150.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
نازل پارچه های ظریف
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4425 اهن <br />15.20x30.30x12.00 سانتی متر
Philips GC 4425


15.20x30.30x12.00 سانتی متر
اهن Philips GC 4425
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.70
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
ارتفاع (سانتی متر): 30.30
عرض (سانتی متر): 12.00
عمق (سانتی متر): 15.20
طول کابل (متر): 3.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 100.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
خاموش شدن خودکار
بخار دهی عمودی
نازل پارچه های ظریف
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 1029 اهن
Philips GC 1029

سرامیک;
اهن Philips GC 1029
قدرت (وات): 2000
نام تجاری: Philips
مواد کفی آهنی: سرامیک
وزن (کیلوگرم): 0.90
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 25.00
مخزن آب (میلی لیتر): 200.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 100.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
خاموش شدن خودکار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 3540 اهن <br />16.30x32.80x12.90 سانتی متر
Philips GC 3540


16.30x32.80x12.90 سانتی متر
اهن Philips GC 3540
قدرت (وات): 2300
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.64
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
ارتفاع (سانتی متر): 32.80
عرض (سانتی متر): 12.90
عمق (سانتی متر): 16.30
حجم بخار (گرم/دقیقه): 120.00
مجموعه کامل: جام اندازه گیری
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4860 اهن
Philips GC 4860

اهن Philips GC 4860
قدرت (وات): 2600
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.60
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 50.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
طول کابل (متر): 2.50
حجم بخار (گرم/دقیقه): 200.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
خاموش شدن خودکار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4910 اهن
Philips GC 4910

اهن Philips GC 4910
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.70
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 45.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
طول کابل (متر): 2.50
حجم بخار (گرم/دقیقه): 180.00
در موقعیت عمودی (دقیقه): 3.00
در موقعیت افقی (ثانیه): 120.00
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
خاموش شدن خودکار
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 2920 اهن <br />19.50x29.50x11.60 سانتی متر
Philips GC 2920


19.50x29.50x11.60 سانتی متر
اهن Philips GC 2920
قدرت (وات): 2100
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.20
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 35.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
ارتفاع (سانتی متر): 29.50
عرض (سانتی متر): 11.60
عمق (سانتی متر): 19.50
طول کابل (متر): 2.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 95.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 1026 اهن
Philips GC 1026

اهن Philips GC 1026
قدرت (وات): 2000
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 0.90
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 25.00
مخزن آب (میلی لیتر): 200.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 90.00
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 2905 اهن <br />19.50x29.50x11.60 سانتی متر
Philips GC 2905


19.50x29.50x11.60 سانتی متر
اهن Philips GC 2905
قدرت (وات): 2000
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.20
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 30.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
ارتفاع (سانتی متر): 29.50
عرض (سانتی متر): 11.60
عمق (سانتی متر): 19.50
طول کابل (متر): 2.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 85.00
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4850 اهن
Philips GC 4850

اهن Philips GC 4850
قدرت (وات): 2600
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.60
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 50.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
طول کابل (متر): 2.50
حجم بخار (گرم/دقیقه): 180.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 9222 اهن
Philips GC 9222

اهن Philips GC 9222
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 120.00
مخزن آب (میلی لیتر): 1500.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 300.00
طول شلنگ (متر): 1.70
حداکثر فشار (بار): 1.70
ژنراتور بخار
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اطلاعات دقیق
Philips GC 2910 اهن <br />19.50x29.50x11.60 سانتی متر
Philips GC 2910


19.50x29.50x11.60 سانتی متر
اهن Philips GC 2910
قدرت (وات): 2000
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.20
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 30.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
ارتفاع (سانتی متر): 29.50
عرض (سانتی متر): 11.60
عمق (سانتی متر): 19.50
طول کابل (متر): 2.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 90.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 3803 اهن
Philips GC 3803

اهن Philips GC 3803
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
طول کابل (متر): 2.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 140.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 651 اهن <br />8.90x17.80x8.50 سانتی متر
Philips GC 651


8.90x17.80x8.50 سانتی متر
اهن Philips GC 651
قدرت (وات): 800
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 0.72
ارتفاع (سانتی متر): 17.80
عرض (سانتی متر): 8.50
عمق (سانتی متر): 8.90
طول کابل (متر): 1.90
حجم بخار (گرم/دقیقه): 0.00
مجموعه کامل: کیس نگهداری و حمل و نقل
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
اتو مسافرتی
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 6615 اهن
Philips GC 6615

سرامیک;
اهن Philips GC 6615
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
مواد کفی آهنی: سرامیک
وزن (کیلوگرم): 1.20
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 95.00
مخزن آب (میلی لیتر): 1200.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 140.00
طول شلنگ (متر): 1.60
حداکثر فشار (بار): 1.60
سیستم خود تمیز شونده
ژنراتور بخار
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
بخار دهی عمودی
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اطلاعات دقیق
Philips GC 3569 اهن
Philips GC 3569

سرامیک;
اهن Philips GC 3569
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
مواد کفی آهنی: سرامیک
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 400.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 160.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 2045 اهن
Philips GC 2045

سرامیک;
اهن Philips GC 2045
قدرت (وات): 2300
نام تجاری: Philips
مواد کفی آهنی: سرامیک
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 35.00
مخزن آب (میلی لیتر): 270.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 120.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 1022 اهن
Philips GC 1022

اهن Philips GC 1022
قدرت (وات): 2000
نام تجاری: Philips
حجم بخار (گرم/دقیقه): 0.00
مجموعه کامل: جام اندازه گیری
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 2040 اهن
Philips GC 2040

اهن Philips GC 2040
قدرت (وات): 2100
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 0.90
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 30.00
مخزن آب (میلی لیتر): 270.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 100.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4912 اهن
Philips GC 4912

اهن Philips GC 4912
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.75
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 45.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
طول کابل (متر): 2.50
حجم بخار (گرم/دقیقه): 180.00
در موقعیت عمودی (دقیقه): 3.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
خاموش شدن خودکار
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 7619 اهن
Philips GC 7619

اهن Philips GC 7619
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.20
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 110.00
مخزن آب (میلی لیتر): 1500.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 0.00
طول شلنگ (متر): 1.60
حداکثر فشار (بار): 1.60
سیستم ضد چکه
ژنراتور بخار
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اطلاعات دقیق
Philips GC 2088 اهن
Philips GC 2088

سرامیک;
اهن Philips GC 2088
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
مواد کفی آهنی: سرامیک
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 35.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 150.00
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
بخار دهی عمودی
سیم پیچ اتوماتیک سیم برق
عملکرد اسپری
اطلاعات دقیق
Philips GC 4512 اهن
Philips GC 4512

اهن Philips GC 4512
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 45.00
طول کابل (متر): 2.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 180.00
در موقعیت عمودی (دقیقه): 8.00
در موقعیت افقی (ثانیه): 30.00
سیستم ضد چکه
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
خاموش شدن خودکار
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 7015 اهن
Philips GC 7015

اهن Philips GC 7015
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 110.00
مخزن آب (میلی لیتر): 1700.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 170.00
طول شلنگ (متر): 1.60
حداکثر فشار (بار): 1.60
ژنراتور بخار
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اطلاعات دقیق
Philips GC 4410 اهن <br />15.20x30.30x12.00 سانتی متر
Philips GC 4410


15.20x30.30x12.00 سانتی متر
اهن Philips GC 4410
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.55
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
ارتفاع (سانتی متر): 30.30
عرض (سانتی متر): 12.00
عمق (سانتی متر): 15.20
طول کابل (متر): 3.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 130.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 8620 اهن
Philips GC 8620

اهن Philips GC 8620
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.00
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 120.00
مخزن آب (میلی لیتر): 2200.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 180.00
طول شلنگ (متر): 1.60
حداکثر فشار (بار): 1.60
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ژنراتور بخار
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 9545 اهن
Philips GC 9545

اهن Philips GC 9545
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.20
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 120.00
مخزن آب (میلی لیتر): 1500.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 0.00
طول شلنگ (متر): 1.70
حداکثر فشار (بار): 1.70
ژنراتور بخار
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
خاموش شدن خودکار
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
اطلاعات دقیق
Philips GC 4521 اهن
Philips GC 4521

اهن Philips GC 4521
قدرت (وات): 2600
نام تجاری: Philips
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 50.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
طول کابل (متر): 2.00
حجم بخار (گرم/دقیقه): 200.00
در موقعیت عمودی (دقیقه): 8.00
در موقعیت افقی (ثانیه): 30.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
خاموش شدن خودکار
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 8638 اهن
Philips GC 8638

اهن Philips GC 8638
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.00
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 120.00
مخزن آب (میلی لیتر): 2500.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 280.00
طول شلنگ (متر): 1.70
حداکثر فشار (بار): 1.70
ژنراتور بخار
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
خاموش شدن خودکار
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اطلاعات دقیق
Philips GC 3550 اهن
Philips GC 3550

اهن Philips GC 3550
قدرت (وات): 2300
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.64
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 300.00
طول کابل (متر): 2.50
حجم بخار (گرم/دقیقه): 130.00
در موقعیت عمودی (دقیقه): 8.00
در موقعیت افقی (ثانیه): 30.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
خاموش شدن خودکار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 4412 اهن <br />15.20x30.30x12.00 سانتی متر
Philips GC 4412


15.20x30.30x12.00 سانتی متر
اهن Philips GC 4412
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 1.55
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 40.00
مخزن آب (میلی لیتر): 350.00
ارتفاع (سانتی متر): 30.30
عرض (سانتی متر): 12.00
عمق (سانتی متر): 15.20
طول کابل (متر): 2.40
حجم بخار (گرم/دقیقه): 130.00
سیستم ضد چکه
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
خاموش شدن خودکار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 2048 اهن
Philips GC 2048

اهن Philips GC 2048
قدرت (وات): 2300
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 0.90
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 35.00
مخزن آب (میلی لیتر): 270.00
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 120.00
سیستم خود تمیز شونده
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
بخار دهی عمودی
عملکرد اسپری
اتصال کروی کابل به کیس
اطلاعات دقیق
Philips GC 9620 اهن <br />28.50x45.30x23.30 سانتی متر
Philips GC 9620


28.50x45.30x23.30 سانتی متر
اهن Philips GC 9620
قدرت (وات): 2400
نام تجاری: Philips
وزن (کیلوگرم): 5.10
مقدار بخار (گرم/دقیقه): 120.00
مخزن آب (میلی لیتر): 1800.00
ارتفاع (سانتی متر): 45.30
عرض (سانتی متر): 23.30
عمق (سانتی متر): 28.50
طول کابل (متر): 1.80
حجم بخار (گرم/دقیقه): 400.00
طول شلنگ (متر): 1.70
حداکثر فشار (بار): 1.70
ژنراتور بخار
ضربه بخار
تامین بخار ثابت
گزینه تنظیم بخار
تنظیم بخار اتوماتیک
بخار دهی عمودی
سیستم حفاظت از رسوب آهک
اطلاعات دقیق
1 2 3 4 5 6 7

لطفا به پروژه کمک کنید! لطفا آن را به اشتراک بگذارید! متشکرم!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

لطفا به پروژه کمک کنید: متشکرم!

اهن Philips2023-2024